Welkom op de urgentiewijzer voor de regio IJmond
Geldig voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Woont u in één van bovengenoemde gemeenten? Of moet u door mantelzorg verhuizen naar deze regio? Dan kunt u via deze Urgentiewijzer een urgentieverklaring aanvragen. U ziet direct of u kans maakt op een urgentieverklaring.

Wanneer voorrang?
Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt gekeken of er blijvende ernstige lichamelijke of geestelijke beschadiging ontstaat als er niet binnen zes maanden andere woonruimte is gevonden. Belangrijk voor de beoordeling is, of het woonprobleem niet door uw schuld is ontstaan. Alleen bij een directe relatie tussen de bedreiging van uw gezondheid en uw huidige woonruimte komt u mogelijk in aanmerking voor voorrang. Uw aanvraag kan alleen tot voorrang leiden als een verhuizing de bedreiging van uw gezondheid oplost. Uiteraard wordt er gekeken of u niet op een andere wijze passende woonruimte kunt vinden.

Kansadviesgesprek
Vul de vragen uit de urgentiewijzer helemaal in. Wanneer u denkt dat u kans maakt op een urgentieverklaring dan kunt u na het invullen van de urgentiewijzer zelf een afspraak inplannen voor een kansadviesgesprek via de online planner. Het kansadviesgesprek is gratis en zal telefonisch plaatsvinden. 

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een urgentie, moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent minimaal 18 jaar;
  • U bent minimaal 2 jaar onafgebroken ingezetene van de gemeente Beverwijk, Heemskerk of Velsen;
  • Bij medische aanvragen bent u in ieder geval inwoner van één van deze gemeenten.
  • Een verhuizing is binnen 3 tot 6 maanden noodzakelijk;
  • U heeft een betaalde inschrijving bij Woonservice en reageert passend op het woningaanbod;
  • U komt met uw inkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Benodigde gegevens
Stuur zoveel mogelijk bewijsstukken mee met uw aanvraag om het woonprobleem aan te tonen. Als er bij de beoordeling noodzakelijke bewijsstukken ontbreken, kunnen wij uw aanvraag (nog) niet in behandeling nemen. De behandeltermijn (ex. artikel 4:13 van de Awb) zal dan worden opgeschort. Dit betekent dat het langer duurt voordat er een uitspraak is over uw aanvraag. 

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen aanvullende bewijsstukken nodig zijn. Dit overzicht krijgt u te zien nadat het kansadviesgesprek heeft plaatsgevonden. U kunt dan inloggen in uw online voorrangsdossier om de bewijsstukken te uploaden. 

Direct een aanvraag indienen 
Wilt u een aanvraag voor een urgentie doen, klik dan hieronder op de knop Verder